Statusbericht

Locating you...

Home

Ontmoeting tussen Anne Capelle van Kinepedia en Nicole Morre Pro Q Kine 02/03/2018

Reden:

De pediatrische kinesitherapeuten hebben een aantal vragen betreffende de kwaliteitsbewaking  die Pro Q Kine organiseert op vraag van het RIZIV.

Ter info:

Het syteem van Pro Q Kine komt binnenkort aan het einde van de tweede cyclus van 3 jaar. Pro Q kine heeft het systeem grondig geëvalueerd en talrijke veranderingen zijn aan de orde voor het volgende cyclus in 2019 met inbegrip aanpassingen ten gevolge van de installatie van de bijzondere bekwaamheden.

  1. Herwaardering van de opleidingen

Kinepedia : Hoe kunnen we de lange opleidingen herwaarderen?

De overheid die vragend partij waren om een systeem uit te werken betreffende de kwaliteit van de kinesitherapie, beoogt geen bijkomende lange opleidingen. De overheid wenst gezondheidszorgers aan te moedigen om de verworven vaardigheden te onderhouden en te verbeteren. Vanaf 2019 komt er wel een nieuw systeem dat de lange opleidingen iets beter zal valoriseren op basis van een aantal punten per uur.  Maar er blijft een maximum  per opleiding.

Kinepedia: Hoe kunnen we opleidingen in het buitenland valoriseren?

Momenteel kunnen we een congres of opleiding in het buitenland inbrengen maar dit is gelimiteerd tot 10 punten per jaar. Met de nieuwe formule van 2019 zal dit verhoogd worden. De organisatoren van opleidingen in het buitenland moeten niet noodzakelijk in ons systeem zitten. Hoewel de Nederlanders hetzelfde systeem hebben en dat zij hun opleidingen soms in onze agenda publiceren.

Kinepedia: Hoe worden dan langdurige opleidingen aangemoedigd die een nieuwe of betere competentie geven? Dit is anders dan conferenties en seminaries van een avond of dag die ons wat informatie geven maar die geen inbreng hebben in ons technische handelen

Het doel van Pro-Q-Kine is het stimuleren van voortdurende opleidingen en het opwaarderen van de kennis. De lange opleidingen zijn inbegrepen in de initiële trainingen en trainingen die nodig zijn om de bijzondere bekwaamheid te bereiken.

Suggestie van Kinepedia: Het verspreiden van de te behalen punten over 3 jaar zodanig dat de mensen meer kansen hebben om gepaste en intéressante bijscholingen te volgen en niet gewoon verplicht zijn hun punten te halen (150 punten op 3 jaar)

De autoriteiten dringen aan in het belang van continuïteit in het levenslang leren. Als alle punten in hetzelfde jaar kunnen behaald worden is het risico groot dat er bepaalde mensen 150 punten halen in 1 jaar en niets daarna. Wetende dat de kwaliteitspremie jaarlijks is, moeten er daarom ook jaarlijkse criteria behaald worden.

2. Systeem vereenvoudigen:

- Kinepedia: Momenteel zijn er te veel elementen in te vullen. Veel kinesitherapeuten vinden de tijd niet om vragenlijsten in te vullen tussen patiënten en alle andere administratie door.  

Het RIZIV heeft een transparant en meetbaar systeem gevraagd. De vragenlijsten hebben als doel de effectiviteit te meten. Deze vragenlijsten stimuleren een auto-reflexie bij de kinesitherapeut.

- De vragenlijsten van pre en post peer review

De vragenlijsten voor en na een peer review hebben als doel de impact van de peer review te evalueren. De kine moet inzien of dit veranderingen met zich meegebracht heeft door te participeren aan de peer review. De moderator van de peer review kan de antwoorden van de deelnemers vooraf downloaden en dit gebruiken om het debat te animeren.

3. Bevraging van de patiënten

Kinepedia: De vragenlijsten zijn niet zo zinvol. De vragen zijn meer gericht op de logistieke aspecten, afspraken maken, … te weinig op de klinische praktijkvoering georiënteerd.

Er zijn 7 indicatoren. Zijn er te weinig vragen, dan is dit niet significant. De vragenlijst wordt in 2019 herzien.

Kinepedia: De vragenlijsten zijn niet aangepast aan de pediatrische patiënten, ook niet naar de ouders die geconfronteerd zijn aan chronische pathologie of van lange duur.

De vragenlijst blijft generiek, niet specifiek voor de pediatrie of chronische aandoeningen, maar de leeftijd zal aangepast worden.

Kinepedia: De vragenlijsten stimuleren ‘verklikking’ en zijn zeer oppervlakkig. Zij zijn niet echt relevant om kwaliteit te evalueren.

Niet akkoord, de andere zorgberoepen worden ook op deze wijze onderzocht op kwaliteit en dit moedigt hen aan om deze aspecten te verbeteren

Kinepedia: Als kinesitherapeut krijgen we de resultaten niet van deze bevragingen

De kinesitherapeuten hebben wel degelijk toegang tot de resultaten van deze bevragingen.

Kinepedia: Patiënten zeggen soms dat ze de vragenlijst ingevuld hebben maar dit wordt niet zichtbaar en wordt dus ook niet bijgerekend bij de te behalen punten?

Dat is omdat ze niet op “verzenden” drukken

4. Opleidingsaanbod

Kinepedia: PQK-eist opleidingen maar voorziet niet in interessante en bruikbare opleidingen voor de pediatrische kinesitherapeuten.

Het is de taak van Kinepedia om de trainers te stimuleren om aanbiedingen in te vullen in de pediatrie.

Indien een kine naar een opleiding wenst te gaan die niet geregistreerd is, is het aan hem/haar om aan de opleider te vragen om zich in te schrijven op PQK.

De lijst van de opleiders die in het systeem zitten zijn opzoekbaar en Kinepedia kan ze aanspreken om opleidingen uit te breiden in het domein van de pediatrische kinesitherapie.

Kinepedia: Is het niet belangrijk om toch te controleren of een opleiding kwaliteitsvol en evidence based is.  Het mag toch niet de bedoeling zijn om eender welke opleiding van twee of drie dagen te accepteren omdat we hebben meer aanbiedingen nodig hebben. Wie gaat zich bezighouden om te weten of een opleiding al dan niet voldoet?

Er is een accrediteringcommissie momenteel.  De korte opleidingen zijn niet geweigerd omdat ze kort zijn. We spreken soms externe organisaties aan wanneer er twijfel bestaat over de kwaliteit van een opleiding of we zoeken informatie: wetenschappelijke artikels, cv van sprekers, …

PQKine baseert zich ook op de informatie van de huidige opleidingen in de kinesitherapie.

Als er een sub-portfolio bestaat om de punten van de pediatrische kinesitherapeut bij te houden, dan zal aan de BCIG-Kinepedia gevraagd worden om een eigen accrediteringscommissie op te richten.  

5. Andere manieren om de competenties te verbeteren:

Kinepedia: hoe worden de kinesitherapeuten die zelf een opleiding geven gevaloriseerd in ProQKine?

Normaal gezien is de opleider geen participant. Hij krijgt een vergoeding voor zijn inbreng en dus dit komt niet in het systeem.

Wat met het valoriseren van het begeleiden van stagiaires?

Dit is al voorzien, maar zal herzien worden met een maximum van 4 stages per jaar.

Hoe kunnen we de multidisciplinaire benaderingen valoriseren?

Dit is niet voorzien in het systeem

6. Hoe zullen de punten nodig voor het behoud van de bijzondere bekwaamheden geregistreerd worden?

Een bijkomend sub-portfolio zal gecreëerd worden in het portfolio waar opleidingen samenhangen met de bijzondere bekwaamheid  geregistreerd worden. Na 5 jaar, wanneer de bijzondere bekwaamheid  vernieuwd moet worden, dan zal de kine een lijst kunnen afprinten met de opleidingen die hij volgde.

De details van deze bijkomende dossiers zullen besproken worden met de ABCIG Kinepedia in samenwerking met de accrediteringscommissie.

____