Statusbericht

Locating you...

Home

Nieuwe conventie M18bis : Kinepedia is niet tevreden !

Kinepedia reageert verrast, kwaad en ontgoocheld op het nieuwe akkoord in de conventie voor 2019. (meer info)
Voor alle duidelijkheid, wij erkennen de inspanningen die Axxon levert in het herwaarderen van de honoraria kinesitherapie binnen een zeer beperkt budgettair kader. Toch vinden wij het ronduit schandalig dat de FB- en E-pathologie compleet werden vergeten tijdens de onderhandelingen. Kinepedia heeft haar leden uitvoerig aangemoedigd om lid te worden van AXXON en om de bijzonderde beroepsbekwaamheid (BBB) te behalen en wat is het resultaat? Geen enkele opwaardering van het honorarium Fb en E en een betekenisloze erkenning van onze BBB.
 
De situatie is ronduit bizar. Enerzijds zijn er collega’s die 25€ zullen verdienen per halfuur (50€/uur), anderzijds zijn er gespecialiseerde collega’s die het verder zullen moeten stellen met 22,26€ per halfuur (44,52€/uur) en laten we vooral de collega’s niet vergeten die CP-kinderen behandelen aan 38,65€/uur. Lees : 11,35€ minder per uur dan de “algemene” kinesitherapeut.
 
Kinepedia heeft haar ongenoegen al kenbaar gemaakt aan AXXON en zal verder aandringen op een faire herwaardering van Fb en E. Om onze eisen verder kracht bij te zetten, willen we duidelijk aantonen hoe belangrijk de Fb en E prestaties zijn voor de pediatrische kinesitherapeut. We vragen met aandrang om de bijgevoegde vragenlijst in te vullen zodat we een duidelijk beeld hebben van het aandeel C-, Fb-, E- prestaties, en E-prestaties van 60 min op jullie totaal aantal prestaties.

Vragenlijst invullen

Alvast bedankt !

Verder wensen wij nogmaals te benadrukken dat de belangen van de pediatrische kinesitherapie in België enkel kunnen worden verdedigd door Kinepedia als we een representatieve groep vormen. Momenteel zijn er 134 leden, terwijl er ongeveer 750 kinesitherapeuten een BBB in pediatrie hebben aangevraagd. U kent ongetwijfeld enkelen onder hen. Aarzel niet langer om hen te contacteren om lid te worden !