Statusbericht

Locating you...

Wanneer is pediatrische Kinesitherapie aangewezen ?

Onder andere bij volgende aandoeningen :

 • Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne- en grove motoriek)
 • Longfunctieproblemen (astma, cystic fibrosis, bronchilitis…)
 • Schedelvormafwijking, zuigelingenasymmetrie, torticollis
 • Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida, plexus brachialis parese)
 • Developmental coordination disorder (DCD of dyspraxie)
 • Spierziekten
 • Houdingsafwijkingen (klompvoet, scoliose…)
 • Genetische aandoeningen en syndromen
 • Obesitas
 • Reumatische aandoeningen
 • Plas- en stoelgangproblemen