Statusbericht

Locating you...

Vereniging

ABCIG KINEPEDIA

Wat betekent dit precies ?

ABCIG betekent : « Axxon Belgian Clinical Interest Group » of « Axxon Belgische Klinische Interesse Groep ».  Deze groepen zijn onstaan in de schoot van AXXON als « competentie-poules » die verschillende aspecten van de kinesitetherapie vertegenwoordigen. Op 19 december 2017 zijn 13 ABCIG’s opgericht. U kan de volledige lijst terugvinden op de www.axxon.be

Axxon wil op die manier een overlegplatform organiseren waarbij de Bijzondere Bekwaamheden en de Bijzondere Interesses binnen de kinesitherapie vertegenwoordigd zijn en een directe link hebben met hen zodat:

1. Axxon op de hoogte blijft van al wat er leeft binnen het kine-landschap en een helikopterzicht kan blijven bewaren.

2. De verschillende BCIG’s mee het beleid van de beroepsvereniging kunnen sturen.

3. Specifieke problematieken binnen een bepaalde bijzondere bekwaamheid met de steun van Axxon rechtstreeks op de tafel van de overheden belanden .

4. Via Axxon  de BCIG een internationale vertegenwoordiging kan krijgen binnen de ‘World Confederation Physical Therapy’ en Axxon internationaal ook beter vertegenwoordigd wordt.

Kinepedia is nu één van de 13 klinische interessegroepen binnen Axxon.

Kinepedia wil op die manier meer slagkracht krijgen! Zij wil zo:

1 . De bekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie meer bekendheid  geven bij de overheden en verzekeringsinstellingen, via de representativiteit van Axxon.

2. De bekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie meer bekendheid  geven bij de voorschrijvers en patiënten.

3. Collega’s met een bijzondere bekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie een forum bieden om zich aan het publiek bekend te maken via de website.

4. Specifieke dossiers betreffende pediatrische kinesitherapie  beter laten doorstromen naar de verschillende commissies van Volksgezondheid (Federale Raad) en Sociale Zaken (Verzekeringscomité, Overeenkomstencomissie, Technische Raad) en deze eventueel door eigen experten laten verdedigen bij de overheidsinstanties.

5. Domein-specifieke problemen van pediatrische kinesitherapeuten met meer gewicht op tafel leggen binnen Axxon.

6. Een gerechtvaardigde plaats opeisen als pediatrisch kinesitherapeut in de toekomstige variabele netwerken bij de hervorming van de gezondheidszorg.

7. De erkenning van de bijzondere beroepsbekwaamheden in de pediatrische kinesitherapie realiseren binnen de instellingen (ziekenhuizen, CAR, MFC….)

8. Ijveren voor een meer rechtvaardige honorering van de pediatrische kinesitherapeut.

9. Ijveren voor een meer rechtvaardig systeem van terugbetaling voor de kinderen en jongeren die wij behandelen, een systeem dat aangepast is aan de huidige visie op kinesitherapie en gezondheidszorg.

Graag doen wij hierbij een oproep om lid te worden van Axxon. Als beroepsgroep hebben wij teveel jaren in gespreide slagorde onderhandeld met de overheid en de verzekeringsorganen. Er is nu één erkende beroepsvereniging. Om ons beroep te verdedigen is er maar één kanaal en daar dienen wij als kinesitherapeut lid van te zijn. Indien u het niet altijd helemaal eens bent met de wijze waarop dit gebeurt, moedigen wij u aan om lid te worden van het bestuur van Kinepedia en zo invloed uit te oefenen op het bestuur van Axxon.

Ons beroep is het waard!

WORD NU LID VAN ABCIG KINEPEDIA